Vier en geen

Waarvoor in je leven kus je nog iedere dag uw twee pollekes? (Waarvoor ben je extreem dankbaar met andere woorden).